• hotel-artemis-full

green-key'Green Key' is een programma van FEE, de Foundation for Environmental Education. Doelstelling van deze wereldwijde organisatie is om burgers bewust te maken van natuur en milieu, het zuinig met onze aarde omgaan. Hotel Artemis is bezig met de voorbereidingen om het Green Key Certificaat te behalen. Informatie folders met betrekking tot Green Key kunt u verkrijgen bij onze receptie.

Meer informatie: www.green-key.org

MVO-VERKLARING

Dutch Design Hotel Artemis voldoet aan de volgende afspraken:

  • mvo-verklaring-artemisWij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze werkrelaties (gast/opdrachtgever, vak genoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met de gast/opdrachtgever en/of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
  • Wij staan volledig achter de herkomst van onze geleverde producten en diensten en bepalen hiermee de sociale impact.
  • Wij bewaken zowel de continu├»teit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.

pdfDownload de volledige MVO-Verklaring Dutch Design Hotel Artemis (pdf).

DUURZAAM INKOOPBELEID

Dutch Design Hotel Artemis streeft naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit wordt gedaan door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van groei tot teruggang te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten te overwegen...

pdfDownload het volledige Duurzaam inkoopbeleid Dutch Design Hotel Artemis (pdf).