Re:mbrandt All his paintings maakt het onmogelijke waar: Alle 325 werken van Nederlands beroemdste schilder bij elkaar in het monumentale Magna Plaza in het centrum van Amsterdam. De schilderijen worden getoond als hoogwaardige reproducties, in chronologische volgorde en op ware grootte. Waaronder werken die nergens anders te zien zijn doordat ze in privébezit, gestolen of onherroepelijk beschadigd zijn. Deze unieke tentoonstelling is in samenwerking met professor Ernst van de Wetering, voorzitter van het internationaal vermaarde Rembrandt Research Project, samengesteld. Een unieke ervaring die u niet mag missen!

(18) Rembrandt zelfportret met baret en openstaande kraag
18-rembrandt-zelfportret

original location: National Gallery of Scotland, Edinborough
on dibont

Rembrandt als portretschilder
Tussen 1631 en 1635 heeft Rembrandt in Uylenburghs werkplaats een groot aantal portretten geschilderd. Door zijn ervaring als historieschilder waren zijn portretten levendiger dan die van de gespecialiseerde portretschilders die tot dan de portretmarkt in Amsterdam beheersten. Ze waren bijzonder omdat Rembrandt de hoeveelheid details in de kleding beperkte en de enigszins golvende contouren eenvoudig hield. Zo zorgde hij ervoor dat de aandacht van de beschouwer vooral naar het gezicht werd geleid. Toch bleef zijn hart bij de historieschilderkunst. Overziet men Rembrandt’s gehele oeuvre dan blijken de pieken in zijn activiteit als portretschilder samen te vallen met periodes waarin hij veel geld nodig had, bijvoorbeeld toen hij in 1639 een duur huis kocht, en in en na 1652 rond zijn faillissement als gevolg van de Eerste Engelse Oorlog.

(19) Titus aan de lezenaar, 1655
19-titus-aan-de-lezenaar

De zoon van Rembrandt
Original location: Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
On dibont

(20) Saskia I Rembrandt en atelier (ca 1660)
20-saskia

Postuum portret van Saskia als Flora
Original location: The Metropolitan Museum of Art, New York
On dibont

Een postuum portret van Saskia?
Dit schilderij is indirect gebaseerd op het profielportret van Saskia, (nu tentoongesteld in Kassel) waaraan Rembrandt met tussenpozen van 1633 tot Saskia’s dood in 1642 gewerkt heeft. Van dat portret heeft Rembrandt omstreeks 1652 door een van zijn leerlingen een kopie laten schilderen die zich in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen bevindt. Het origineel verkocht Rembrandt omstreeks die tijd aan een kunstliefhebber. Het hier getoonde schilderij, dat lange tijd ten onrechte de titel ‘Hendrickje als Flora’ droeg, moet op de Antwerpse kopie gebaseerd zijn en zou als postuum portret van Saskia (als Flora, de godin van de vruchtbaarheid) kunnen zijn bedoeld. Het linkergedeelte van het schilderij verkeert in zeer slechte toestand.

(21) Danae
21-danae

Danae, ca 1636 en 1643 (voor de beschadiging in 1985), doek (afgesneden aan alle zijden).
Original location: The State Hermitage Museum, St.Petersburg

Een incompleet meesterwerk
Aan dit schilderij van Danae, die in haar luxueuze gevangenis de op seks beluste oppergod Zeus in de gedaante van een lichtbundel ontvangt, heeft Rembrandt in twee fasen gewerkt. Zeven jaar nadat hij het in 1636 voltooid had, schilderde hij in ca. 1643 Danae en haar oude voedster opnieuw in een andere stijl dan de rest van het schilderij. Het werk was oorspronkelijk even groot als de ‘Blindmaking van Samson’, maar werd later aan alle zijden afgesneden. Dankzij het onderzoek van het schilderslinnen van de beide schilderijen en vergelijking met een op de Danae gebaseerd schilderij van een leerling van Rembrandt (Ferdinand Bol) was het mogelijk een beeld te krijgen van het schilderij in zijn oorspronkelijk formaat en detaillering. Het grote, overgebleven restant van het origineel was nog steeds een van de allermooiste schilderijen ooit, tot het in 1985 door een maniak met een bijtende vloeistof werd bespoten. Daardoor werd het verfoppervlak –ondanks pogingen tot restauratie ervan- zo zwaar verminkt dat het schilderij nu nog slechts een schim van zichzelf is. Re:mbrandt All his Paintings is bijzonder blij dat het hun mogelijk is gemaakt een reproductie te tonen op ware grootte van het schilderij, uit de tijd voordat het verfoppervlak onherstelbaar beschadigd werd.

Directions:

From Dutch Design Hotel Artemis: tram 2, stop Dam Square, location in the Magna Plaza Shopping Centre. Nieuwezijds Voorburgwal 182, Amsterdam. For opening hours and admission fees please check www.rembrandtallhispaintings.com