Nelson Peterson (1989 Weert), is een grafisch ontwerper en fotograaf uit Eindhoven. Nelson studeerde af in 2015 aan de Fonty’s Hogeschool voor de Kunsten (Artcode).
Nelson heeft altijd een fascinatie gehad voor pa¬tronen en structuren. Het is iets wat we elke dag tegenkomen. In alles om je heen is letterlijk, maar ook figuurlijk een patroon te ontdekken. Het zit in de kleine details van het leven, maar ook in het grotere geheel. We dragen ze, we lopen over ze heen, we eten en drinken ze zelfs. En figuurlijk gezien denken, gedragen en leven we in patronen. Nelson probeert een soort van ordening te vinden in de chaos van het leven maar probeert ook patronen los te laten. Eigenlijk is hij altijd opzoek naar een soort perfecte blauwdruk.

CITY PATTERNS

‘City Patterns’ zijn patronen op¬gebouwd uit gefotografeerde ele¬menten in Nederlandse steden zo¬als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het idee is ontstaan vanuit de gedachte dat Nederlandse straten vaak grijs en kleurloos zijn. Mijn uitgangspunt voor dit project was om interessante visuals te ma¬ken. Later besloot ik om patronen te maken van de harde elementen die terugkwamen in de beelden, zoals baksteen, beton, glas en metaal. De patronen heb ik verwerkt op zachte textielen van onder andere wol en satijn. Door de verschillende textu¬ren, transparanties en vervormin¬gen hebben ze hierdoor een nieu¬we look and feel gekregen

Nelson Peterson City Abstract serie Eindhoven h800

CITY SERIE

‘De patronen uit deze serie zijn op¬gebouwd uit meerdere foto’s van één stad waarin vaak nog herken¬bare elementen te vinden zijn

Nelson Peterson City serie Amsterdam h800